ЗАМОВИТИ ЧАРТЕР

 

1. Інформація про підприємство

 

1.1 Установчі документи

            

1.1.1. Статут

 

1.1.2 Свідоцтво про державну реєстрацію

 

  

2. Акціонерний капітал

 

2.1 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

 

 

3. Положення

 

3.1. Положення про Загальні збори акціонерів

3.2. Положення про Наглядову раду

 

 

4. Повідомлення

 

 

4.1 Повідомлення про проведення загальних зборів 2012 року

 

4.2 Повідомлення про зміни порядку денного загальних зборів 2012 року

 

4.3 Повідомлення про проведення загальних зборів:

 

4.3.1 2013

 

4.3.2 2014

 

4.3.3 2015

 

4.3.4 2016

 

4.3.5 2017

 

4.3.6 Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

4.3.7 Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

  

4.3.8 Повідомлення про проведення 23.04.2019р. Загальних зборів акціонерів.

                         Дата розміщення 22.03.2019 р. 

  

4.3.9 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 07.04.2020р.

Дата розміщення 03.03.2020р. 

 

4.3.10 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2021р. 

Дата розміщення 21.03.2021р

 

4.3.11 Повідомлення від МІЛЕШКО Р.В про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, згідно ст. 65 та ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» .

                         Дата розміщення -29.12.2021р.

 

4.3.12 Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій.

                         Дата розміщення -11.02.2022р.

 

 

5. Протоколи Загальних зборів акціонерів

 

  

5.1 Загальні збори 06.04.2012 р. – протокол № 16

 

5.2 Загальні збори 15.03.2013 р. – протокол № 17

 

5.3 Загальні збори 27.03.2014 р. – протокол № 18

 

5.4 Загальні збори 29.03.2017 р. – протокол № 21

 

5.5 Загальні збори 23.04.2019 р. – протокол № 22

  

5.6 Загальні збори 07.05.2020 р. – протокол № 23

 

5.7 Загальні збори 21.04.2021 р. - протокол № 24

 

5.8 Загальні збори 20.12.2023 р. - протокол № 25

 

5.9 Загальні збори 25.04.2024 р. - протокол № 26

 

5.10  Рішення єдиного акціонера від 16.04.2018 р.

 

5.11 Рішення єдиного акціонера від 05.07.2018 р.

 

  

 

6. Річна звітність Емітента

  

6.1 2011

  

6.2 2012

 

      6.3 2013

 

6.4 2014

 

6.5 2015

 

6.6 2016

 

6.7 2017

             Дата розміщення 29.03.2018 р.

 

6.8 2017

Дата розміщення 29.03.2018 р.

 

6.9  2018

Дата розміщення 24.04.2019 р.

 

6.10 Річна інформація емітента за 2019 рік.

            Дата розміщення 21.04.2020 р. 

 

6.11 Річна інформація емітента за 2020 рік.

       Дата розміщення 29.04.2021 р.

 

6.12 Звіт керівництва Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік.

             Дата розміщення 22.04.2019 р.

 

 6.13 Річна інформація емітента за 2021 рік.

             Дата розміщення 19.12.2023 р. 

 

 Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка

 

      6.14  Річна інформація емітента за 2022 рік.

            Дата розміщення 19.12.2023 р.

      

 Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка

            

 

 

7. Особлива інформація

 

7.1 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

7.2 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

 

7.3    06.04.2012

 

7.4    27.03.2014

 

7.5    24.10.2014

 

7.6    28.11.2014

 

7.7    24.04.2015

 

7.8    02.06.2015

 

7.9    25.05.2016

 

7.10 16.08.2016

 

7.11  Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

від 26.12.2016

 

7.12 Протокол Наглядової ради від 14.08.2018

 

 

7.13     29.03.2017

 

7.14     17.05.2017

 

7.15     04.09.2017

 

7.16     24.10.2017

 

7.17     06.03.2018

 

7.18    16.04.2018

  

7.19    21.06.2018 (1)

 

7.20    21.06.2018 (2)

 

7.21    21.06.2018 (3)

  

7.22    04.07.2018

 

7.23    05.07.2018

 

7.24    05.07.2018 (д)

 

7.25    15.08.2018

 

7.26    15.08.2018 (д)

 

7.27  Особлива інформація від 28.11.19г. 

Дата розміщення-29.11.19р.

 

7.28 Особлива інформація від 07.04.2020г.

Дата розміщення - 08.04.2020р. - п. о.

 

7.29 Особлива інформація від 07.04.2020г.

Дата розміщення - 08.04.2020р. - попереднє

 

7.30 Особлива інформація від 07.04.2020р.

             Дата розміщення -08.04.2020р. з.пр..

 

7.31 Особлива інформація від 02.06.2020.

Дата розміщення -03.06.2020

 

7.32 Особлива інформація від 21.09.2020р.

                        Дата розміщення -22.09.2020

 

7.33 Особлива інформація від 21.04.2021р.

            Дата  розміщення -22.04.2021р. зн.пр.

 

7.34  Особлива інформація від 21.04.2021р. 

            Дата розміщення - 22.04.2021р. сайт.

 

7.35 Особлива інформація від 21.04.2021р. 

                       Дата розміщення - 22.04.2021р. посадові.

 

7.36 Особлива інформація від 21.04.2021р.

                     Дата розміщення - 22.04.2021р. попереднє.

 

 7.37 Особлива інформація від 19.11.2021р.

                     Дата розміщення - 22.11.2021р.

 

 7.38 Особлива інформація від 29.12.2021р.

                     Дата розміщення -29.12.2021р.

 

 7.39 Особлива інформація від 01.11.2022 р.

               Дата розміщення - 02.11.2022р.

 

7.40 Особлива інформація від 20.12.2023 р.

                    Дата розміщення - 21.12.2023р.

 

 Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка  

       

  7.41 Особлива інформація від 23.04.2024 р.

                     Дата розміщення - 23.04.2024р.

 

  Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка

      

  7.42 Особлива інформація від 25.04.2024 р. посадові

                     Дата розміщення - 25.04.2024р.

 

   Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка

 

   7.43 Особлива інформація від 25.04.2024 р. попереднє

               Дата розміщення - 25.04.2024р.

 

  Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка

 

  7.44 Особлива інформація від 25.04.2024р. зн.пр.

              Дата розміщення - 25.04.2024р.

 

  Кваліфікований електронний підпис та кваліфікована електронна печатка

 

Переглядаючи наш сайт, Ви погоджуєтеся з політикою конфіденційності.
Погодитись і закрити