ЗАМОВИТИ ЧАРТЕР

 

 

 

1. Інформація про підприємство

 

1.1 Установчі документи

 

1.1.1 Статут

 

1.1.2 Свідоцтво про державну реєстрацію

 

 

 

2. Акціонерний капітал

 

2.1 Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

 

 

 

3. Положення

 

3.1 Положення про загальні збори акціонерів

 

3.2 Положення про Наглядову раду

 

 

 

4. Повідомлення

 

4.1 Повідомлення про проведення загальних зборів 2012 року

 

4.2 Повідомлення про зміни порядку денного загальних зборів 2012 року

 

4.3 Повідомлення про проведення загальних зборів:

 

4.3.1 2013

 

4.3.2 2014

 

4.3.3 2015

 

4.3.4 2016

 

4.3.5 2017

 

4.3.6 Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

4.3.7 Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ «Авіакомпанія Константа»

 

4.3.8 Повідомлення про проведення 23.04.2019р. Загальних зборів акціонерів.

 

Дата розміщення 22.03.2019 р.

 

4.3.9 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.03.2019 р.

 

Дата розміщення 22.03.2019 р.

 

4.3.10 Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів.

 

Дата розміщення 22.03.2019 р.

 

4.3.11 Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

 

Дата розміщення 22.04.2019 р.

 

4.3.12 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.04.2019 р.

 

Дата розміщення 03.03.2020 р.

 

4.3.13 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.02.2020р.

 

Дата розміщення 03.03.2020р.

 

4.3.14 Перелік документів що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів.

 

Дата розміщення 03.03.2020 р.

 

4.3.15 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 07.04.2020р.

 

Дата розміщення 03.03.2020р.

 

4.3.16 Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів

 

Дата розміщення 06.04.2020р.

 

4.3.17 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.04.2020р.

 

Дата розміщення 06.04.2020р.

 

 

 

5. Протоколы общего собрания акционеров

 

5.1 Загальні збори 06.04.2012 р. – протокол № 16

 

5.2 Загальні збори 15.03.2013 р. – протокол № 17

 

5.3 Загальні зборие 27.03.2014 р. – протокол № 18

 

5.4 Загальні збори 29.03.2017 р. – протокол №21

 

5.5 Загальні збори 23.04.2019 р. – протокол №22

 

5.6 Загальні збори 07.05.2020 р. – протокол №23

 

5.7 Загальні збори 21.04.2021 р. – протокол №24

 

 

 

5.8  Перелік акціонерів станом

 

10.04.2018

 

5.9  Рішення єдиного акціонера

 

16.04.2018 р.

 

5.10 Рішення єдиного акціонера

 

05.07.2018 р.

 

 

 

6. Результати перевірок

 

6.1 Звіт ревізора за 2011 рік

 

6.2 2011 рік – висновок аудитора

 

6.3 2011 рік – звіт ревізора.

 

 

 

7. Годовая отчетность

 

7.1 2011

 

7.2 2012

 

7.3 2013

 

7.4 2014

 

7.5 2015

 

7.6 2016

 

7.7 2017

 

Дата розміщення 29.03.2018 р.

 

7.8 2017

 

Дата розміщення 29.03.2018 р.

 

7.9 2018

 

Дата розміщення 24.04.2019 р.

 

7.10 Річна інформація емітента за 2019 рік.

 

Дата розміщення 21.04.2020 р. 

 

7.11 Річна інформація емітента за 2020 рік.

 

       Дата розміщення 29.04.2021 р.

 

7.12 Звіт керівництва Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія Константа» за 2018 рік.

 

Дата розміщення 22.04.2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

8. Особая информация

 

8.1 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

8.2 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

8.3 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

8.3.1 06.04.2012

 

8.3.2 27.03.2014

 

8.3.3 24.10.2014

 

8.3.4 28.11.2014

 

8.3.5 24.04.2015

 

8.3.6 02.06.2015

 

8.3.7 25.05.2016

 

8.3.8 16.08.2016

 

8.3.9 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

від 26.12.2016

 

8.3.10 Протокол Наглядової ради

 

від 14.08.2018

 

8.4 Особлива інформація

 

8.4.1 29.03.2017

 

8.4.2 17.05.2017

 

8.4.3 04.09.2017

 

8.4.4 24.10.2017

 

8.4.5 06.03.2018

 

8.4.6 16.04.2018

 

8.4.7 21.06.2018 (1)

 

8.4.8 21.06.2018 (2)

 

8.4.9 21.06.2018 (3)

 

8.4.10 04.07.2018

 

8.4.11 05.07.2018

 

8.4.12 05.07.2018 (д)

 

8.4.13 15.08.2018

 

8.4.14 15.08.2018 (д)

 

8.4.15 Особлива інформація від 28.11.19г.

 

Дата розміщення-29.11.19р.

 

8.4.16 Особлива інформація від 07.04.2020г.

 

ДДата розміщення - 08.04.2020р. - п. о.

 

8.4.17 Особлива інформація від 07.04.2020г.

 

Дата розміщення - 08.04.2020р. - попереднє

 

8.4.18 Особлива інформація від 07.04.2020р.

 

Дата розміщення -08.04.2020р. з.пр..

 

8.4.19 Особлива інформація від 02.06.2020.

 

Дата розміщення -03.06.2020

 

8.4.20 Особлива інформація від 21.09.2020р.

 

Дата розміщення -22.09.2020

 

8.4.21 Особлива інформація від 21.04.2021р.

            

            Дата  розміщення -22.04.2021р. зн.пр.

 

8.4.22 Особлива інформація від 21.04.2021р. 

           

            Дата розміщення - 22.04.2021р. сайт.

 

8.4.23 Особлива інформація від 21.04.2021р. 

  

           Дата розміщення - 22.04.2021р. посадові.

 

8.4.24 Особлива інформація від 21.04.2021р.

             

          Дата розміщення - 22.04.2021р. попереднє.